English
English
Tiếng Việt
Processing...
500Bros
500Bros
Tournament
Desports Open Cup Season 2
Tournament ended
Participants
62/64 Participated

Tournament Stages

Registration Stage
Finished
The tournament is open for teams to register during this period.
Confirmation and Seeding.
Finished
Registration is closed. The organizer is now approving teams and seeding them to the tournament brackets.
Tournament Start
Finished
The tournament has started. Participated teams are confirmed.
Standing Finalization
Standings finalized
All matches are concluded, and placements are finalized. The rewards are now being distributed.

Information

Tiếp nối sự thành công của Season 1, Desports Open Cup mùa thứ 2 sẽ quay trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa.

Tuần thứ nhất của giải đấu sẽ mở đăng ký từ ngày 17/10 - 27/10 và thi đấu trong 2 ngày 29 - 30/10.

Thời gian thi đấu: 

Vòng loại: 17h30 29/10 ( 3 trận), top 4 mỗi bảng sẽ lọt vào chung kết.

Chung kết: 17h30 30/10 ( 3 trận)

Tổng giải thưởng: 4.000.000 VND

Top 1: 2.000.000 VND

Top 2: 1.000.000 VND

Top 3: 500.000 VND

MVP: 500.000 VND

Join Tournament’s Discord Server
Game

PlayerUnknown's Battlegrounds

Game Mode

Squad

Team Size

Player(s)

4 - 5
Tournament Format

Battle Royale

Battle Royale

Team Attend